Privacyverklaring NOBEARS

NOBEARS respecteert uw privacy en is ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We hebben daarvoor maatregelen getroffen en natuurlijk moeten we daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We zijn transparant over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit privacy statement informeren we u hierover. Heeft vragen over dit privacy statement? Neem dan gerust contact met ons op.

Uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan

NOBEARS verzamelt en verwerkt enkel die persoonsgegevens die zij nodig heeft. NOBEARS verzamelt zowel direct (via een verzoek om uw gegevens) als indirect (op de achtergrond) persoonsgegevens. Onder verwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt verstaan; elke handeling met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, bewaren, analyseren en verstrekken door middel van doorzending. Onder Verwerker wordt verstaan een derde partij welke ingeschakeld is door NOBEARS voor de uitvoering van de diensten van NOBEARS.

Via onze website verwerken wij de volgende persoonsgegevens: (1) met ons contactformulier verwerken wij uw naam, emailadres en het door u geschreven bericht om uw informatieaanvraag in goede orde af te handelen; (2) via cookies verwerken wij persoonsgegevens zoals IP adres, browser, locatie, en bezoekgedrag om u als bezoeker op onze site beter te leren kennen en gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten tonen. Zie hiervoor “cookies en tracking door derden”.

Voor het uitvoeren van onze dienstverlening verwerken wij andere persoonsgegevens, zoals NAW- en betaalgegevens van onze opdrachtgever en/of diens vertegenwoordiger. Wij zijn dan (sub)verwerker en zullen dan met onze opdrachtgever een verwerkersovereenkomst opmaken waarin specifieke afspraken beschreven staan.

NOBEARS verkoopt uw persoonsgegevens nooit aan (een) derde(n).

Wetgeving en bescherming

De wettelijke bepalingen zoals vastgelegd in de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens worden door NOBEARS nageleefd. Indien noodzakelijk zullen uw gegevens worden verwerkt in het kader van een wettelijke verplichting, en/of als NOBEARS dit nodig acht in uitzonderlijke situaties zoals juridische procedures.

Gegevensbeveiliging

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zoals beveiligde verbindingen. Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Cookies, tracking door derden en hun bewaartermijn

NOBEARS verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van deze website. Uw bezoek aan de website wordt bijgehouden door middel van cookies. De informatie die wij via deze cookies verzamelen wordt door NOBEARS gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker te maken, om prestaties van onze advertenties te meten, en persoonlijke advertenties elders weer te geven. Indien u niet wilt dat wij deze marketing-cookies gebruiken, kunt u dat aangeven in onze cookie melding. U dient er rekening mee te houden dat hierdoor de functionaliteit van de website beperkt kan zijn.

Google Analytics

Op deze website gebruiken we Google Analytics om verschillende zaken bij te houden, zoals de duur van een bezoek, de fysieke locatie van een bezoeker en welke pagina(s) er worden bezocht. Het vertelt ons wat er allemaal op onze website gebeurt. Alle gegevens die wij verwerken met Google Analytics zijn anoniem en niet herleidbaar naar een persoon. Het bewaartermijn voor deze gegevens is 2 jaar. Voor meer informatie over hoe Google informatie verzamelt en gebruikt verwijzen we u door naar de Privacy Policy van Google.

Google Adwords 

Op deze website gebruiken we Google Adwords Conversion Tracking en Google Remarketing pixel. Dit helpt ons om de prestaties te meten van onze advertenties wanneer iemand een zoekopdracht invoert op Google en op een van onze advertenties klikt om u gepersonaliseerde advertenties te tonen op websites die deel uitmaken van het Google Adwords netwerk. Hierdoor kunnen we het succes bepalen van onze advertentie inspanningen, en om u van tijd tot tijd aan onze diensten te herinneren. Het bewaartermijn voor deze gegevens is 2 jaar. Voor meer informatie over hoe Google informatie verzameld en gebruikt verwijzen we u door naar de Privacy Policy van Google.

Facebook Advertising

Op deze website maken we gebruik van de Facebook Advertising pixel om nieuwe potentiële klanten te bereiken via advertenties. Met deze pixel meten we de effectiviteit van onze advertenties. We gebruiken deze pixel ook om u gepersonaliseerde advertenties te tonen op Facebook zelf. Het bewaartermijn voor deze gegevens is 2 jaar. Voor meer informatie over hoe Facebook informatie verzameld en gebruikt verwijzen we u door naar de Privacy Policy van Facebook.

Hotjar

Op deze website maken we gebruik van de Hotjar. Hotjar houdt bij waar u op klikt en hoe u beweegt op onze websites. Hierdoor kunnen we onze pagina's optimaliseren, zodat we de meest relevante informatie tonen op de beste plekken. Het bewaartermijn voor deze gegevens is 10 jaar. Voor meer informatie over hoe Hotjar informatie verzameld en gebruikt verwijzen we u door naar de Privacy Policy van Hotjar.

Links naar derden

Deze website bevat links naar andere internetsites die geen onderdeel zijn van NOBEARS. NOBEARS is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites evenals de wijze waarop deze websites omgaan met de privacy van bezoekers, noch voor het plaatsen van cookies door deze andere websites.

Bewaartermijn

De door NOBEARS verzamelde persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en gebruikt. Zie “Cookies, tracking door derden en hun bewaartermijn” voor het bewaartermijn van gegevens welke vergaard worden door cookies. Persoonsgegevens omtrent informatieaanvragen bewaren we 2 jaar om u goed van dienst te kunnen zijn en voor interne analyse op categoriën van aanvragen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens

Voor een concreet verzoek tot inzage, wijziging, en/of verwijderen van persoonsgegevens kunt u contact opnemen via privacy@nobears.nl. Ter verificatie kunnen wij om een ID-bewijs (of andere wijze van verificatie) vragen.

Wijzigen privacy statement en contact

Het kan voorkomen dat NOBEARS dit privacy statement in de toekomst zal uitbreiden of wijzigen. Belangrijke en/of ingrijpende wijzigingen zullen op een duidelijke manier worden gecommuniceerd. Houd voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina in de gaten. Indien u vragen of klanten heeft over dit privacy statement, kunt u contact met ons opnemen via privacy@nobears.nl of 073 369 0000. Dit privacy statement is het laatst aangepast op 30 mei 2018.